Kui on juhtunud liiklusõnnetus

Õnnetusjuhtumi korral helistage kohe Info-Auto AS kereremondi osakonda telefonidel
Tallinna 671 0071, Tartus 737 1885 või Pärnus 447 2766.

Abistame Teid juhtumi edasisel käsitlemisel.
Numbrid vastavad ainult tööpäevadel kl. 8.00 -18.00. Töövälisel ajal ja nädalavahetustel abistab Ford Assistance autoabi telefoninumbril 800 2000

Kindlasti tuleb liiklusõnnetus dokumenteerida – selleks täitke teade liiklusõnnetusest. Vastavat blanketti hoidke alati autos käepärast.
Blanketti on võimalik väljatrükkida LKF kodulehelet. SIIT

 1. Kui vastaspool on kahju tekitaja

  • kontrollige, et ta kinnitaks oma allkirjaga vastutust kahju tekitamise eest
  • esimesel võimalusel teatage liikluskahjust kahju tekitaja kindlustusseltsile või
  • Liikluskindlustuse Fondile

 2. Kui olete ise kahju tekitaja või kahju tekitaja puudub

  • teatage esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul liikluskahjust enda kindlustusseltsile või
  • Liikluskindlustuse Fondile

 3. Kui süülisus on ebaselge või inimesed on saanud kannatada

  • kutsuge kindlasti kohale politsei

 4. Kui kahju tekitajal puudub liikluskindlustuse leping

  • teatage liikluskahjust Liikluskindlustuse Fondile

 5. Kui on toimunud vargus või vandalism
  • registreerige juhtum politseis
  • kindlustuse olemasolul teatage juhtumist oma kindlustusseltsile

Kui Teie sõiduk on peale õnnetusjuhtumit muutunud sõidukõlbmatuks, kutsuge puksiir, kes pukseerib Teie sõiduki  Info-Auto AS Kere ja Värvitööde osakondades. Teavitage sellest ka kindlustusseltsi.

Puksiirabi saab tellida Ford Assistance autoabi telefoninumbril 800 2000

Info- Auto AS on mitmete kindlustusseltsidega sõlminud otsekahjukäsitluse lepingud, et muuta kahjukäsitluse protsess klientidele kiiremaks ja sõbralikumaks. Meie partnerite hulka kuuluvad järgmised kindlustusseltsid :

 • BTA Insurance Company SE Eesti filiaal
 • Codan Forsikring A/S Eesti filiaal
 • ERGO Kindlustuse AS
 • Gjensidige Baltic AAS Eesti filiaal
 • If P&C Insurance AS
 • Inges Kindlustus AS
 • QBE Insurance (Europe) Limited Eesti filiaalv
 • Salva Kindlustuse AS
 • Seesam Insurance AS
 • Swedbank P&C Insurance AS

Loetletud seltside kindlustuse olemasolul võib klient kohe peale liiklus- või sõidukikahju juhtumit pöörduda meie kere ja värvitööde osakondadesse:  Tallinnas Pärnu mnt. 232, Tartus Turu 27, Pärnus Tallinna mnt 89A

See tähendab, et käigu kindlustusse võib ära jätta ning meie teeme kõik vajalikud toimingud.

Otsekahjukäsitluse korral tuleb meile ette näidata sõiduk ning esitada järgmised dokumendid :

 • Sõiduki registreerimistunnistus
 • Sõidukit juhtinud isiku juhiluba
 • Vajadusel volitus sõiduki kasutamiseks
 • Sündmuskohal täidetud dokumendid

Kahjukäsitluse kontaktisikud on :

Tallinnas:
Kereremondi nõunik Ingvar Joandi, 510 5659, ingvar.joandi@infoauto.ee
Marko Tooming, 5076569 marko.tooming@infoauto.ee

Tartus:
Kereremondi nõunik Andres Piik, 737 1885, andres.piik@infoauto.ee

Pärnus:
Kereremondi nõunik Hannes Lips, 447 2766, 516 4467, hannes.lips@infoauto.ee

Pakume võimalust Teie auto tehnohoolde või remondi ajal kasutada meie asendusautosid. Kasutamise saab kokku leppida tööde tellimisel.
Asendusauto kasutamise hinnakirja leiad siit.