Kerghübriid
Hübriid
Pistikhübriid
Täiselektriline
Loe Fordi elektrisõidukitest
Kerghübriid
Hübriid
Pistikhübriid
Täiselektriline
Loe Fordi elektrisõidukitest

Ford Assistance autoabi

Ööpäevaringne autoabi

Ford Assistance autoabi on mitmekülgne abiprogramm, mis on välja töötatud spetsiaalselt Fordi sõidukite juhtide meelerahu suurendamiseks. See programm tagab abi, kui sõit on mõne õnnetuse või tehnilise rikke tõttu katkenud.

Ford Assistance autoabi teenuseid osutatakse kõikidele uutele Info-Autost ostetud Fordi sõiduautodele ja tarbesõidukitele kahe aasta jooksul alates sõiduki esmasest registreerimisest.

Ford Assistance autoabi teenust saab iga Fordi-omanik eraldi tasu eest soetada Info-Auto Fordi esindusest.

1-aastase Ford Assistance autoabi teenuse hind on 40€.

Vaata Ford Assistance autoabi tehnilisi tingimusi (.pdf)

Programm on sõidukipõhine ning kehtib ka juhul, kui Teie loal juhib sõidukit mõni teine juht. Sõltuvalt asjaolust, mis on põhjustanud sõiduki muutumise liikumisvõimetuks, kehtivad aga ka teatud piirangud.

Kui viga ei ole võimalik kohapeal kõrvaldada, võime me Teile ja Teie kaassõitjatele vastavalt oma äranägemisele pakkuda alternatiivseid võimalusi sihtpunkti jõudmiseks või koju tagasipöördmiseks. Sellisteks võimalusteks võivad olla kas asendusauto, reisi jätkamine või majutus hotellis. Ford Assistance autoabi on kättesaadav ööpäevaringselt kogu Euroopas igal päeval aastas.

Abi saamiseks helistage palun Ford Assistance autoabi telefoninumbril
8002000 (Eestis) või +372 651 2500 (välismaal), sõltuvalt sellest, kus Teie sõit on katkenud.

Mida teha, kui vajate abi:

Kui vajate sõiduki rikke tõttu abi, võtke esimesena ühendust Ford Assistance autoabiga. (Ärge hakake enne midagi ise korraldama.) Helistades Ford Assistance autoabi telefonile, valmistage end ette järgnevate andmete teatamiseks:

 • Teie täpne asukoht
 • telefoninumber, millelt Teid kätte saab
 • auto registreerimisnumber
 • auto VIN-kood

Kõned Ford Assistance autoabi telefonile võidakse salvestada, et aidata ebaselge või puuduliku infoga kõnede puhul detaile täpsustada. Selliseid salvestisi võidakse hiljem kasutada koolituste abimaterjalina.

FORD ASSISTANCE AUTOABI KODUMAAL

Abi kodus või sõiduteel
Kui Teie sõiduk on muutunud liikumisvõimetuks kas kodus või kusagil mujal, hoolitseb Teie sõiduki eest kohapeal Ford Assistance autoabi. Kui probleemi ei õnnestu kohapeal lahendada, transpordime me Teie sõiduki lähimasse või kõige sobivamasse Fordi volitatud teenindusse.
Kui sõidukit pole võimalik ära parandada samal päeval, võime me vastavalt oma äranägemisele pakkuda Teile üht järgnevalt loetletud variantidest:

Asendusauto
Kui pärast Ford Assistance autoabi poolt osutatud abi pole Teie sõiduki remonti võimalik mõistliku aja jooksul lõpetada ning Teie sõiduk jääb endiselt liikumisvõimetuks, võime me vastavalt oma äranägemisele organiseerida Teile 2 tööpäeva pikkuseks perioodiks (sõiduki remondi ajaks) asendusauto, tasudes ise selle rendikulud. Asendusauto rentimiseks on vajalik kehtiv juhiluba ja tagatisraha Teie krediitkaardilt. Juhime tähelepanu sellele, et mittestandardsete sõidukite kättesaadavust pole meil võimalik garanteerida.

Reisi jätkamine
Kui Teie sõiduki remonti pole võimalik samal päeval lõpetada, võime me vastavalt oma äranägemisele korraldada reisi jätkamise muude transpordivahenditega ning tasuda Teie ja Teie kaassõitjate eest mõistlikud sõidukulud (sellele võivad kehtida piirangud).

Majutus hotellis
Kui Teie sõiduki remonti pole võimalik samal päeval lõpetada ning antud olukorras on kõige praktilisem ööbida lähedases majutuskohas, võime me vastavalt oma äranägemisele tasuda Teie ja Teie kaassõitjate eest mõistlikud majutuskulud (sellele võivad kehtida piirangud).

Sõiduki kättesaamine
Kui sündmuskoht asub Teie kodusest aadressist kaugemal kui 80 km, siis korraldame me vastavalt oma äranägemisele pärast remondi lõppu Teile reisi Fordi volitatud teenindusse ning tasume ise sõidukulud.

Kaubaveo jätkamine (ainult mudelid Transit, Transit Connect, Transit Custom, Transit Courier ja Ranger)
Kaubandustegevuses transporditavate kaupade ümberlaadimise teise sõidukisse korraldab võimaluse korral Ford Assistance autoabi (teatud piirangutega).

FORD ASSISTANCE AUTOABI, KUI REISITE VÄLISMAAL

Piirangud Euroopa kiirteedel
Mõne Euroopa riigi teatud kiirteedel peate esimese abinõuna kasutama kiirtee servas asuvaid ametlikke SOS-telefone. Kuna need maanteed on erastatud ja Ford Assistance autoabi seal ei kehti, ühendatakse Teid kiirtee volitatud abiteenistusega, kes toimetab Teie sõiduki ohutusse kohta. Niipea, kui Teie sõiduk on kiirteelt ära viidud, peaksite siiski esimesel võimalusel võtma ühendust Ford Assistance autoabiga, et saaksime Teile asjakohast abi korraldada. Kulud, mis on tekkinud seoses sõiduki äraveoga kiirteelt, tuleb Ford Assistance autoabilt tagasi nõuda.

Abi sõiduteel ja autoteenindusse toimetamine
Kui Teie sõiduk on muutunud liikumisvõimetuks, hoolitseb Teie sõiduki eest kohapeal Ford Assistance autoabi. Kui probleemi ei õnnestu kohapeal lahendada, võime me vastavalt oma äranägemisele korraldada ja maksta välja Teie sõiduki äraveo lähimasse Fordi volitatud teenindusse. Kui sõidukit pole võimalik ära parandada samal päeval, võime me vastavalt oma äranägemisele pakkuda Teile üht järgnevalt loetletud variantidest:

Asendusauto
Eeldusel, et Teie sõiduk on Ford Assistance autoabi poolt autoteenindusse toimetatud, võime me vastavalt oma äranägemisele organiseerida Teile 2 tööpäeva pikkuseks perioodiks (sõiduki remondi ajaks) asendusauto, tasudes ise selle rendikulud. Rendifirma esindajale tuleb esitada kehtiv juhiluba ning Teil palutakse tasuda tagatisraha oma krediitkaardilt. Juhime tähelepanu sellele, et me ei saa garanteerida erivarustusega (nt katuseraami või veokonksuga) sõidukite kättesaadavust.

Reisi jätkamine
Kui Teie sõit on poolel teel plaanitud sihtkohta katkenud ning Ford Assistance autoabi on toimetanud Teie sõiduki Fordi volitatud teenindusse, kuid selle remonti ei ole võimalik samal päeval lõpetada, soovite Te võib-olla oma reisi jätkata. Vastavalt oma äranägemisele võime me korraldada reisi jätkamise muude transpordivahenditega, tasudes Teie ja Teie kaassõitjate eest ise mõistlikud sõidukulud.

Teate edastamise teenus
Ford Assistance autoabi võib edastada kiireloomulisi teateid perekonnale, äripartneritele, tööandjale või sõpradele, kui Teie sõiduk on muutunud liikumisvõimetuks ning reisil tekib viivitus.

Sõiduki kättesaamine
Kui sündmuskoht asub Teie kodusest aadressist kaugemal kui 80 km, siis võime me pärast remondi lõppu vastavalt oma äranägemisele korraldada ja maksta välja Teile reisi Fordi volitatud teenindusse kas rongiga esimeses klassis või regulaarlennuga turistiklassis, juhul kui rongisõit kestaks üle kuue tunni (sellele võivad kehtida piirangud).

Kaubaveo jätkamine (ainult mudelid Transit, Transit Connect, Transit Custom, Transit Courier ja Ranger)
Kaubandustegevuses transporditavate kaupade ümberlaadimise teise sõidukisse korraldab võimaluse korral Ford Assistance autoabi (teatud piirangutega).

Sõiduki toimetamine kodumaale
Kui Teie sõidukit ei ole võimalik korda teha või selle remonti pole võimalik lõpetada 5 päeva jooksul, võime me vastavalt oma äranägemisele korraldada ja maksta välja Teie sõiduki tagasisaatmise kodumaale Teie kodusele aadressile lähimasse Fordi volitatud teenindusse. Ford Assistance autoabi tasub sõiduki kodumaale tagasitoimetamisega seotud kulud maksimaalselt ulatuses, mis ei ületa Teie sõiduki turuväärtust.

FORD ASSISTANCE AUTOABI PIIRANGUD

Asendusauto
Asendusauto hangitakse mõne suure ja tuntud autorendifirma kaudu. Rentnikuna peate olema võimeline täitma rendifirma poolt esitatud rentimistingimusi ning Teie kanda jäävad kõik kütusele tehtud kulutused. Kindlustuse tingimused näevad ette, et Teil peab olema täielikult kehtiv juhiluba, mis on väljastatud vähemalt 12 kuud tagasi. 18- kuni 20-aastased autojuhid peavad nõutava kindustuse tegema ise.

Erivarustuse kulud
Kui Teie sõiduki äraveoks on vaja kasutada erivarustust, jäävad sellega seotud kulud Teie kanda. Sellised kulutused võivad kuuluda hüvitamisele vastavalt Teie liikluskindlustuse kindlustustingimustele.

Piirangud sõiduki äraveol maastikult
Jätame endale õiguse nõuda Teilt tasu kulutuste eest, mis on tekkinud juhul, kui Teie sõiduk on muutunud liikumisvõimetuks üleujutatud või lumega kaetud teedel, sõiduk on liiva või pori sisse kinni jäänud või asub raskesti ligipääsetavas kohas.

Trahvid
Kui olete sattunud oma sõidukiga liiklusõnnetusse ning kohale on saabunud politsei, vastutate Teie ise kõikide nõutavate trahvide tasumise eest. Alles seejärel saame meie Teie sõiduki õnnetuspaigalt minema toimetada. Sellised kulutused võivad olla kaetud Teie liikluskindlustusega.

Halvad ilmastikutingimused
Palun arvestage sellega, et halbade ilmastikutingimuste, näiteks väga tugeva tuule, lumesaju või üleujutuste korral pole Ford Assistance autoabi operatiivne tegutsemine enne ilmaolude paranemist alati füüsiliselt võimalik. Meie esmaseks prioriteediks on sel juhul hoolitseda selle eest, et Teie ja kõik Teie kaassõitjad toimetataks turvalisse kohta varjule, Teie sõidukiga tegeletakse aga hiljem.

Haagissuvila või järelhaagis
Kui Teie sõiduk on muutunud liikumisvõimetuks, võime me vastavalt oma äranägemisele pukseerida Teie haagissuvila või järelhaagise (kui seda saab pukseerida) sobivasse ohutusse kohta hoiule. Sellele võivad kehtida teatud piirangud. Ford Assistance autoabi ei võta endale siiski vastutust mis tahes transporditavate kaupade eest. Järelhaagisega tarbesõidukite puhul saab kasutada eelpool kirjeldatud kaubaveo jätkamiseks pakutavat abi.

Piiratud abi
Kui Teie sõiduk on muutunud liikumisvõimetuks klaaside purunemise, vandalismi, varguse või õnnetuse tõttu, võib Ford Assistance autoabi pakkuda vastavalt oma äranägemisele ainult kohapealset abi ja sõiduki äravedu.

Ajutine remont
Juhul, kui Ford Assistance autoabi viib abikõlbliku sõiduki puhul läbi vaid ajutise remondi, vastutab Fordi volitatud teenindusse pöördumise ja püsiremondi korraldamise eest selle sõiduki nn volitatud juht. Kui juht seda nõuet ei täida, võib abikõlbliku sõiduki garantii katkeda.

Kodumaale toimetamine (ainult välisriigist)
Enne sõiduki toimetamist Teie koduriiki palutakse Teil anda Ford Assistance autoabile allkirjastatud loetelu esemetest, mis jäävad Teie sõidukisse. Ford Assistance autoabi ega ükski tema esindaja ei vastuta ühegi loetelus nimetamata eseme hilisema kadumise või kahjustumise eest.

MÕISTED JA VÄLISTUSED

Mõisted
Selles väljaandes on kasutatud alltoodud mõisteid, mille tähendused on järgnevad:

 • Sõiduk – abikõlblik sõiduk, millega Ford Assistance autoabil on õigus ja kohustus tegeleda.
 • Liikumisvõimetuks muutumine – sündmus, milles abikõlblik sõiduk on õnnetuse või rikke tõttu liikumisvõimetuks muutunud.

Välistused
Järgnevaid kulusid Ford Assistance autoabi ei hüvita:

 • kõik kulud, mis on tekkinud ilma Ford Assistance autoabi eelneva heakskiiduta
 • kõik kulud, mis kuuluksid harilikult tasumisele Teie poolt, sh nt kütus, ummikumaks, teemaksud
 • varuosade maksumus, välja arvatud juhul, kui need on kaetud Fordi garantiiga
 • kõik kulud, mis tulenevad osalemisest võidusõitudel, rallidel, vastupidavus- või kiiruskatsetel
 • kõik kulud, mille põhjuseks on Teie sõiduki hoidmine tehnonõuetele mittevastavas seisukorras või sõiduki jätmine ilma tootja soovitustele vastava hoolduseta. Kui korduva rikke põhjuseks on Ford Assistance autoabi hinnangul puudulik hooldus, jätame me endale õiguse piirduda abi osutamisel Teie sõiduki äraveoga lähimasse Fordi volitatud teenindusse
 • kõik kulud, mis tulenevad sellest, et olite uimastavate jookide, ainete või aurude mõju all
 • kõik kulud, mille põhjuseks on kliendi tekitatud probleemid, sh nt vale kütuse tankimine, kütuse lõppemine, autosse jäetud võtmed või võtme kaotamine
 • kõik kahjud, mis tulenevad otseselt või kaudselt sellest, et sõiduk on muutunud liikumisvõimetuks
 • kahjud või kehavigastused, mis on nn volitatud juhi poolt tahtlikult tekitatud või põhjustatud tema osalemisest kriminaalkuriteos või muudes seaduserikkumistes
 • hobuste, kariloomade või lemmikloomade äravedu.

Ford Assistance andmekaitse
Et Ford Assistance teenust (edaspidi: Teenus) registreerida ja hallata, võite meile koos oma sõiduki andmetega anda oma nime ja kontaktandmed. Asukohaandmete kogumine on Teenuse osutamiseks samuti vajalik. Et teile Teenust pakkuda, võime jagada seda informatsiooni oma sidusettevõtetega (“sidusettevõtted” tähendab ettevõtete gruppi, mis on meiega seotud ühise juhtimise või omanduse kaudu ning täielik nimekiri on saadaval siin teie edasimüüjaga ja teie kohaliku autoabi pakkujaga, et nad saaksid teie tellimusi täita. Kuidas teie andmeid kasutatakse, saate teada nende privaatsuspoliitikast.

Peame teie andmeid töötlema, et saaksime teile Teenust pakkuda ja meil on vahel legitiimne huvi töödelda teie andmeid teatud eesmärkidel, nagu näiteks uute ja paremate toodete, teenuste, äri- ja turundusstrateegiate arendamine ning üldine uuringutegevus. Et saada lisainformatsiooni meie privaatsuspraktika kohta, sealhulgas teie andmete rahvusvahelise liikumise ja teie õiguste kohta, tutvuge palun meie privaatsuspoliitikaga.

Täiendavad garantiipiirangud elektrilistele/osaliselt elektrilistele mudelitele (akutoitel elektrisõiduk - BEV, hübriidelektrisõiduk - HEV, ja pistikhübriid - PHEV):
Peale üksikmudelitele kõikides aspektides (kestvus / läbisõit / kate) antud Baasgarantii ei laiene Ford Protect laiendatud garantiid alltoodud spetsiifilistele kõrgepingekomponentidele:

 • Kõrgepingeakude kaablid
 • Kõrgepingeakud

Kõiki teisi kõrgepingesüsteemi komponente katavad BEV, HEV ja PHEV jaoks olevad laiendatud garantiipaketid.