Kerghübriid
Hübriid
Pistikhübriid
Täiselektriline
Loe Fordi elektrisõidukitest
Kerghübriid
Hübriid
Pistikhübriid
Täiselektriline
Loe Fordi elektrisõidukitest

Teadaanne: 2016-2023 aasta Ford Transit, Transit Custom ja Tourneo 2.0 EcoBlue diiselmootoriga mudelite hammasrihma vahetusvälp on 6 aastat või 160 000 km

Garantii

GARANTIITINGIMUSED

Fordi garantii on mahukas teenustepakett, mis hõlmab autode müügijärgset teenindust ja kliendituge. Järgnevalt kirjeldatakse garantii sisu ja kehtimise tingimusi.

BAASGARANTII

Teie autole kehtib Fordi baasgarantii, mida realiseeritakse Fordi volitatud esinduste kaudu. Kui mõni auto osa vajab remonti või vahetamist tingituna selle tootmisveast, remonditakse või vahetatakse vastav osa garantiiperioodi jooksul tasuta igas Fordi volitatud esinduses, olenemata auto omanikumuutustest. Auto rehvidel on rehvitootja garantii ning seetõttu rehvid Fordi garantii alla ei kuulu. Fordi volitatud esinduses aidatakse Teid siiski ka rehvidega seotud garantiinõuete esitamisel.

Kui pikk on garantiiaeg?
Fordi baasgarantii aeg on:
2a / läbisõidupiiranguta*
3a / läbisõidupiiranguga 100 000 km**

* Kehtib kõigile sõidukitele, olenemata sellest kas sõidukile on ostetud Ford Protect või mitte.
** Kehtib kõigile sõidukitele, peale 2. aastat Ford Protecti tingimustel, eeldusel, et läbisõit ei ületa 100 000 km ning kehtib kuni emb kumb eeltingimustest täitub.
Loe lisa Ford Protect’ist

Fordi baasgarantii algab sõiduki esmase registreerimise kuupäevast.

Ei puuduta lisaseadmeid.
Fordi originaallisaseadmetele, mis on paigaldatud Fordi või Fordi volitatud esinduse poolt enne auto üleandmist esimesele omanikule, kehtib samuti Fordi baasgarantii ning võimalikud täiendavad valikgarantiid. Muude tootjate lisaseadmetele see Fordi garantii ei kehti, nende puhul tuleb pöörduda vastava tootja poole.
Märkus: Webasto kütteseadmete, Eberspacher kütteseadmete uuenduskomplektide ning Becker navigatsioonisüsteemide remondi ja vahetuse nõuded saab esitada Fordi volitatud esindaja kaudu.

VÄRVIGARANTII

Teie autole kehtib Fordi värvigarantii, mida realiseeritakse Fordi volitatud esinduste kaudu. Kui auto värvkate vajab remonti tingituna selle tootmisveast, tehakse vajalikud remontööd garantiiperioodi jooksul tasuta igas Fordi volitatud esinduses, olenemata auto omanikumuutustest. Kui pikk on garantiiaeg? Fordi värvigarantii algab koos Fordi baasgarantiiga ning kehtib hooldusraamatu esikaane siseküljel oleva perioodi kestel.

LÄBIROOSTETAMISE GARANTII

Teie autole kehtib Fordi läbiroostetamise garantii, mida realiseeritakse Fordi volitatud esinduste kaudu. Kui mõni autokere originaaldetail läbi roostetab, remonditakse või vahetatakse vastav keredetail garantiiperioodi jooksul tasuta igas Fordi volitatud esinduses, olenemata auto omanikumuutustest.
Märkus: “läbiroostetamise” all mõeldakse augu tekkimist auto keresse tingituna tootmisvea tõttu autokere seest lähtuvast korrosioonist.
Märkus: mõiste “autokere” alla ei kuulu auto rattad ja kere külge kinnitatud osad, nagu läikivad ehisdetailid, kaitserauad, iluliistud ja hinged. Auto kere alla ei kuulu ka kaubaruumi põrand, kast, ega kere paigaldatud varustus Ford Transitile.

Kui pikk on garantiiaeg?
Fordi läbiroostetamise garantii algab koos Fordi baasgarantiiga ning kehtib hooldusraamatu esikaane siseküljel oleva perioodi kestel.

REMONDITUD VÕI VAHETATUD OSADE GARANTII

Kõigile garantiikorras paigaldatud Fordi originaalosadele kehtib garantii järelejäänud garantiiperioodi jooksul. Fordi garantii korras vahetatud osi ei tagastata kliendile.

OSTETUD VARUOSADE GARANTII

Kui mõnel ostetud Fordi või Motorcrafti osal ( uus või vahetusosa) ilmneb defekt vea tõttu tootmises või materjali madala kvaliteedi tõttu, siis osa kas parandatakse või asendatakse (otsustusõigus kuulub Fordi volitatud esindusele) ükskõik millise Fordi volitatud esinduste poolt tasuta 12-kuu jooksul alates osa ostmisest. Garantii ei kehti tingimusel, kui osad on hooldamata, lõhutud, valesti kasutatud, ümber ehitatud, kasutatud võidusõitudel või valesti paigaldatud. Kui defektse osa paigaldas ja parandas Fordi volitatud esindus, siis kompenseeritakse teile osa maksumus pluss töökulud. Muudel juhtudel kompenseeritakse ainult osa enda maksumus. Alternatiivina viige oma sõiduk Fordi volitatud esinduse juurde ja parandustööd teostatakse tasuta.

KULUVAD OSAD

Kulumise ja erosiooni tingimustes töötavad osad on jagatud kahte kategooriasse, millest ühte kuuluvad korraliste tehnohoolduste käigus vahetatavad osad ning teise kuuluvad osad, mis vahetatakse või mida reguleeritakse olenevalt nende kasutustingimustest. Garantii kehtib järgmistele osadele kuni esimese plaanilise hoolduseni või kuni 12 kuud alates esmaregistreerimisest (sõltuvalt sellest, kumb tingimus esimesena täitub)

 • Täiendavad ülekanderihmad
 • Tihendid, mis eemaldatakse laiendatud hooldusreguleerimise käigus
 • Õli ja vedelikud
 • Õlifiltri element, õhupuhasti element, õietolmufilter, DPF (diisliosakeste filter) või kütusefiltri element
 • Puldi patarei
 • Süüteküünlad

Järgmistele osadele kehtib garantii kuus kuud (läbitud vahemaa piiranguta) alates esmaregistreerimisest:

 • Tulede pirnid (v.a. sõidutulede ksenoonpirnid, valgusdioodpirnid ja armatuurlaua pirnid, mis kuuluvad baasgarantii alla)
 • Klaasipuhastaja harjad

Järgmistele osadele kehtib garantii kogu baasgarantii kestuse ja OEW ( valikulise täiendava garantii) jooksul, kuni esimese plaanilise asendamiseni:

 • Hammasrihm

Märkus: piduriklotsid, pidurikettad, sidur ja muud hõõrdumisega kokkupuutuvad osad ei kuulu garantii alla, kui nende vahetamise põhjuseks on kulumine ja erosioon.

Märkus: klaasidele kehtib Fordi baasgarantii kuni 1500 kilomeetri läbimiseni. Klaasi vahetamine põhjustatuna küttekeha rikkest toimub Fordi baasgarantii tingimustel.

Kuluvad vedelikud
Vedelikke, nagu õlid, jahutusvedelik, pidurivedelik, klaasipesuvedelik ja kliimaseadme jahutusaine, lisatakse või vahetatakse garantii korras ainult siis, kui see on vajalik muude osade garantiiremondi tõttu.

Liitium-Ioonkõrgepingeaku kestvuse garantii Nii nagu kõigi teiste akude puhul, väheneb aja ja kasutuse jooksul ka liitiumioon-kõrgepingeaku mahtuvus. Kuigi ajapikku mahtuvuse kadumist peetakse tavapäraseks kulumiseks, garanteerib ettevõte Ford Motor Company kõrgepingeakut liigse mahtuvuskao suhtes kaheksa aasta jooksul 160.000 km (olenevalt sellest, kumb ilmneb varem) alates sõiduki esmaregistreerimise kuupäevast. Kui Fordi sertifitseeritud elektrisõidukite edasimüüja leiab, et kasutatav akumahtuvus on väiksem, kui on uuel liitiumioon-originaalakul järgnevatabelis, siis loetakse sellisel tasemel mahtuvuskadu liigseks.
Sõiduautod

Mudel Maht
Mustang Mach-E 70%

Tarbesõidukid

Mudel Versioon Maht
E-Transit Kõik va raamveokid 70%
E-Transit Raamveok 60%

OMANIKU KOHUSTUSED

Kasutusjuhend ja hooldusraamat kirjeldavad auto nõuetekohase hoolduse ja kasutamise tingimusi. Õige hooldamine ja kasutamine kaitsevad Teid suuremate remondikulude eest, mis tihti on tingitud auto väärkasutusest, hooletusest ja ebapiisavast hooldusest ning nõuete järgimine aitab kindlustada ka auto suuremat väärtust järelturul.

Seetõttu peate:

 • viima sõiduki esimesel võimalusel volitatud eindusse garantiiremonti. See vähendab võimalike remonditööde mahtu
 • hooldama sõidukit meie soovituste järgi ja registreerima üksikasjad hooldusraamatus või Fordi digitaalses hooldusaruannete süsteemis. Soovitame kasutada volitatud esindust kõikideks sõiduki hoodlus- ja remonditöödeks.
 • laskma oma sõidukit hooldada ja parandada Fordi originaalosadega, mis vastavad Fordi originaalosade spetsifikatsioonidele, või samaväärse kvaliteediga osadega.
 • Säilitama originaalarved, mis tõendavad, et teie sõiduk on hooldatud meie soovituste järgi. Kui teie sõiduk vajab garantiiremonti, on selle abil võimalik rikke põhjusena välistada vale hooldus.
 • hooldama sõiduki kere ja värvikihti meie soovituste järgi. Vt kasutusjuhendit.
 • laskma oma sõiduki kere ja värvikihti kontrollida vastavalt meie soovitustele ning laskma teha andmete sissekande hoolderaamatusse või Fordi didgitaalse hooldusaruande süsteemi.

Märkus: Ülalmainitud keredetailide ülevaatuse teostamata jätmine tühistab läbiroostetamise garantii. Märkus: Originaalarvete säilitamine on eriti oluline siis, kui otsustate, et ei kasuta volitatud esindust remonditööde jaoks, mis pole seotud garantiiga. Neid arveid võib vaja minna garantiiga seotud õiguste tõendamisel, mis puudutab meie soovituste järgimist ja nõuetekohaste spetsifikatsioonidega osade kasutamist. Ebakindluse vältimiseks peaksid kõik arved sisaldama sinduse nime ja aadressi ning kasuatud varuosade tootja või tarnija nime.

MIS KUULUB GARANTIIDE ALLA?

Fordi kulul ei tehta ühtegi remonttööd ega vahetada ühtegi osa, kui selle vajadus on tingitud:

 • hooletuse, vee alla sattumise, avarii, kihutamise, võidusõidu või muu väärkasutuse tõttu tekkinud kahjustustest;
 • normaalsest kulumisest ja erosioonist;
 • Fordi hoolduskava ja teenindusjuhiste eiramisest;
 • värvkatte ning kere korrasoleku regulaarse ja Fordi juhistele vastava puhastamise nõuete eiramisest;
 • auto või selle osade kooskõlastamata modifitseerimisest;
 • tehnilistele nõuetele mittevastava kütuse kasutamisest (vt Kasutusjuhendit);
 • Surugaas ja vedelgaas teisendused, mida Ford pole heaks kiitnud
 • Üle 7% biodiisli või 10% bioetanooli sisaldusega alternatiivkütuste kasutamine (välja arvatud Fordi paindliku kütusesüsteemiga sõidukid).
 • kütuse või mootoriõli lisandite ja puhastusvahendite kasutamisest (kui seda pole sätestatud Fordi hooldusnõuetes);
 • iga-aastase kere- ja värvkatte kontrolli käigus avastatud värvi- või korrosioonikahjustuste õigeaegse remontimise nõude eiramisest;
 • teguritest, mis ei olene Fordist, nagu: õhusaaste mõju, tormikahjustused, kivikahjustused, kriimustused ja sobimatute puhastusvahendite kasutamine;
 • remonttöödest, mis on tehtud Fordi poolt tunnustamata viisil;
 • auto hooldamiseks Fordi originaalosade ja -vedelike või kvaliteedilt nendega võrdsete osade ja vedelike mittekasutamisest.

Fordi garantiisid puudutavad remonttööd tuleb läbi viia Fordi volitatud esinduses (nõue ei kehti hädaabitööde kohta, nagu näiteks auto sõidukõlblikkuse taastamine Fordi volitatud esinduse puudumisel).

Muud välistused
Fordi baasgarantii, Fordi värvigarantii ja Fordi läbiroostetamise garantii ei korva ettenägematuid või kaudseid kulutusi, mis tekivad garantii alla kuuluvate defektide tõttu, kaasa arvatud ebamugavused, transpordikulud, telefonikõned, majutuskulud, saamata jäänud tulu ja varaline kahju. Kõik garantiid on kehtetud sõidukite puhul, mille kindlustusettevõte või sellega samaväärne asutus on kuulutanud täielikult hävinuks.

Võimekuse parandamine
Fordi ei tunnusta ega kiida heaks mis tahes kolmanda osapoole läbiviidud modifikatsioone ega täiendusi Fordi mootori juhtsüsteemis. Mootori juhtsüsteem sisaldab ohutusega seotud tarkvara. Selle tarkvara volitamata modifitseerimine võib kaasa tuua mootori ootamatu või ohtliku käitumise. Sellised modifikatsioonid võivad teatud juhtudel tuua kaasa ka ajamisüsteemi ( mootor, sidur, ülekanne, järeltöötlussüsteem) kahjustused. Fordi garantii ega garantiiplaanid ei kata selliste modifikatsioonide/täienduste tulemusel tekkinud kahjustusi. Lisaks võivad volitamata modifikatsioonid kaasa tuua mootori võimsuse nõrgenemise ja võimalikud enneaegsed mehaanilised rikked.

GARANTII KEHTIMINE REISI AJAL

Fordi garantii alusel võib remonditöid teostada iga volitatud esindus. Tavaolukorras ei pea te volitatud esinduses tehtud garantiitööde eest maksma. Kui olete reisil ja teie sõiduk tuleb tootmisvea tõttu remontida, siis võib iga volitatud esindus kasutada teie sõiduki digitaalset hoolduaruannet, et kontrollida hooldusajalugu ja garantiid. Kui teie sõiduk ei ole registreeritud Fordi digitaalses hooldusaruannete süsteemis, siis peate esitama hooldusraamatu sõiduki hooldusajaloo ja garantii oleku kinnitamiseks. Teatud tingimustel võidakse teilt nõuda tasu garantii alla kuuluvate tööde eest. Sel juhul peaksite säilitama originaalarve (ja asendatud osad), et pärast seda koju jõudmist, saaks kohalik volitatud esindus organiseerida kiiresti asjakohase tagasimakse.

GARANTIID JA TARBIJAÕIGUS

Fordi baasgarantii, Fordi värvigarantii ja Fordi läbiroostetamise garantii on tootjagarantiid, mis ei piira, vaid täiendavad Teie seaduslikke õigusi, mis tulenevad Fordi volitatud esindusega sõlmitud auto ostu- müügilepingust või kehtivast tarbijaõigusest.